6 dấu hiệu “loser” ở đàn ông và 9 cách giúp bạn thành “winner”