Quy tắc 3 giờ đầu làm việc quyết định thành bại

Quy tắc 3 giờ đầu làm việc quyết định thành bại và đây là những việc bạn cần làm

Buổi sáng thông minh sẽ giúp bạn làm việc cực kỳ hiệu quả. Sự kết hợp giữa làm việc và thư giản sẽ tạo ra một trạng thái cân bằng cho cuộc sống của bạn. Không stress, tiết kiệm thời gian và hiệu quả. Mô hình ngày làm việc 8 tiếng ra đời với mục …

Quy tắc 3 giờ đầu làm việc quyết định thành bại và đây là những việc bạn cần làm Read More »