07 bước cực đơn giản để Active win 10 bằng CMD

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn 07 bước Active Win 10 bằng CMD cực đơn giản. Nếu nó quá phức tạp, mình có một tool kích hoạt chấp mọi thể loại Antivirus ở đây!

Active win 10 bằng CMD với 07 bước dưới đây

Đầu tiên bạn phải chạy Cmd (Quyền Admin) còn nếu bạn không biết thì đây hướng dẫn mở CMD quyền Admin!

  • Bước 1: Kiểm tra tình trạng active của Windows

Dùng một trong các lệnh dưới đây!

slmgr.vbs /dli

slmgr.vbs /dlv

slmgr.vbs /xpr

Kiểm tra kích hoạt Windows 11 bằng CMD
Kiểm tra kích hoạt Windows 11 bằng CMD
  • Bước 2: Đưa Windows về trạng thái chưa nhập Key kích hoạt

Lệnh 1: slmgr.vbs -upk

Lệnh 2: slmgr.vbs -cpky

Lệnh 3: slmgr.vbs -rearm

Xóa key kích hoạt trên Windows 10
Thông báo đã xóa key kích hoạt trên Window 10

Sau khi thực hiện 3 lệnh trên bạn phải khởi động lại máy tính.

  • Bước 3: Điền Key kích hoạt

Điền key kích hoạt với lệnh dưới đây.

slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

(Với XXXXX…. là key kích hoạt còn “sống”) một vài key bên dưới. Nếu không được hãy liên hệ mình!

Nhập key kích hoạt Windows 10
Nhập key kích hoạt Windows 10

Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

  • Bước 4: Lấy ID2 Windows

Lệnh 1: cscript "C:\Windows\system32\slmgr.vbs" /dti>step2.txt Hoặc: slmgr.vbs /dti>step2.txt

Lệnh 2: start step2.txt

Bước này để lấy ID2 kích hoạt qua phone hoặc web ở bước 5.

  • Bước 5: Lấy ID3 Windows

Truy cập vào địa chỉ sau:

http://khoatoantin.com/cidms (của tác giả Trúc Bạch: User: trogiup24h; Pass: PHO)

Web http://khoatoantin.com/cidms
Web http://khoatoantin.com/cidms
  • Bước 6: Điền ID3 đúng với Key đã add ở bước 3

slmgr.vbs /atp ID3

  • Bước 7: Kích hoạt Windows

slmgr.vbs -ato

Ok vậy là xong! Active Win 10 bằng CMD đơn giản đúng không các bạn.

Kết

Hi vọng với hướng dẫn Active Win 10 bằng CMD các bạn sẽ tự mình kích hoạt được Windows. À cách này có thể sử dụng cho Win 7 và 11 nhé. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc cần Key kích hoạt thì cứ để lại bình luận nhé.

Share on:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top